Sambata, 03 Decembrie 2016
   Newsletter

Doriti sa primiti stiri referitoare la activitatea Politiei Locale Botosani? Introduceti aici adresa dvs. de mail:

   


   Situatii de urgenta

Pentru situatii de urgenta apelati la nr. de telefon: 513100.
pentru sesizari online click aici


   Contact

  Politia Locala
  Botosani

Mihail Kogalniceanu nr. 16
Telefon: 0231.513.100; 0331.401.541; 0331.401.542
Fax: 0372.875.843
Email: politialocalabt@yahoo.com

Daca doriti ca mesajul dumneavoastra sa apara pe site, scrieti-ne in cartea de oaspeti

Noi posturi scoase la concurs de Politia Comunitara

CONSILIUL LOCAL BOTOŞANI
POLIŢIA COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI BOTOŞANI

Str. Calea naţională nr. 144 Cod 710365
Telefon/Fax: 0231/513100

 


 Organizează în perioada: 16-18 decembrie 2008, la  sediul Poliţiei Comunitare Botoşani, strada Calea Naţională, nr. 144, concurs pentru ocuparea a funcţiilor publice de execuţie:


Agent comunitar, clasa III, grad principal, treapta 3 – 2 funcţii - în cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază, Bunuri şi Valori.
Condiţii specifice : 
      -   studii medii cu diplomă de bacalaureat;
-   minim 5 ani de vechime în specialitatea studiilor;
-   experienţă în domeniul pază şi ordine publică.

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească, condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.


Agent comunitar, clasa III, grad asistent, treapta 3 – 4 funcţii - în cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază, Bunuri şi Valori.

Condiţii specifice : 
- studii medii cu diplomă de bacalaureat;
- minim şase luni vechime în specialitatea studiilor;

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească, condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.


  

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune în perioada:
16 noiembrie – 05 decembrie 2008, orele 14.00 la sediul Poliţiei Comunitare Botoşani
- selectarea dosarelor de înscriere : 12 decembrie 2008, orele 10.00 la sediul Poliţiei Comunitare Botoşani.
- proba scrisă: 16 decembrie 2008, orele 10.00 la sediul Poliţiei comunitare Botoşani.
- interviul: 18 decembrie 2008, orele 14.00 la sediul Poliţiei Comunitare Botoşani.

 

 

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele necesare înscrierii sunt afişate la sediul Poliţiei Comunitare a Municipiului Botoşani, telefon: 0231513100. Condiţiile se regăsesc şi pe pagina web a instituţiei, la adresa www.politia-comunitara-botosani.ro
  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Poliţiei Comunitare Botoşani, tel: 0231513100.

 

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

 


a. copia actului de identitate;
b. formularul de înscriere; (se pune la dispoziţia candidaţilor la sediul Poliţiei Comunitare Botoşani- biroul resurse umane)
c. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă  şi după caz în specialitate;
e. cazierul judiciar;
f. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (medicul de familie) şi testare psihologică în domeniul securităţii naţionale ( aviz port armă) – care se va obţine de la SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE PSIHOLOGIE, cu sediul în str. Mihail Kogălniceanu, nr. 24, scara A, ap. 1, tel: 0740817197. Program: 09.00-13.00 şi 16.00-18.00.
g. copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandare de la ultimul loc de muncă;
h. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică.

 

 

Copiile actelor menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei  de concurs, sau în copii legalizate.

 

 BIBLIOGRAFIE
Pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie – agent comunitar din cadrul Poliţiei Comunitare Botoşani

 

 

1. Constituţia României publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003.
2. Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu completările ulterioare.
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată şi completată. 
5. Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare publicată în Monitorul Oficial nr. 878 din 27 septembrie 2004
      Hotărârea de Guvern nr. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare.
6. Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
      Art. 2; Art. 6; Art. 17.
7. Legea nr. 60/1990 republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.
Art. 2; Art. 9; Art. 13; Art. 16-24.
8.  Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
Art. 10-14; Art. 29; Art. 47-49.
9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 15; Art. 46-52.
10. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 1- 44.
11. Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
Art. 11-24.

 

 Printeaza articol
  


   Meniu principal


   Evenimente

Campanie curatenieCopyright 2008 © Politia Locala Botosani. Toate drepturile rezervate.
Made by: